Допълнителни мерки за безопасност

Ние от bebenaem.com винаги сме обработвали пластмасовите части на нашите продукти с дезинфектант. Продължаваме да го правим и сега. Всички наши продукти се почистват и се съхраняват пакетирани.

Като допълнителна мярка въвеждаме задължителен интервал от минимум 3 дни между ползванията на нашите продукти. Това означава, че артикула, който получавате не е ползван от никой друг най-малко 3 дни преди това.